ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

Δύο ή τριών διαστάσεων, με ραφή ή συγκόληση, διαφόρων σχεδίων χρωμάτων και μεγεθών, για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών και χρήσης από τον πελάτη. 

 

    ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

    Μη τυποποιημένων διαστάσεων και χρήσεων, βάσει των προδιαγραφών του πελάτη.

 

   ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑ

 

Και τεχνολογική εξέλιξη της Εταιρείας για την βελτίωση και διεύρυνση των παραγομένων ειδών. 

mvprovisions