Όροι Χρήσης

Γενικά

Αυτός ο Διαδικτυακός Τόπος (web-site) και άλλες σελίδες μέσα σε αυτόν (δηλαδή "το Site"), έχουν δημιουργηθεί και συντηρούνται από την MV PROVISIONS.. Χρησιμοποιώντας το Διαδικτυακό Τόπο (Site) συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις που προσδιορίζονται σε αυτή τη νόμιμη ανακοίνωση ("Όροι Χρήσης"). Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, παρακαλώ, μη κάνετε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου (Site). 

Περιστασιακά, ενδέχεται να μεταβάλουμε ή τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης. Γι' αυτό, πρέπει να επισκέπτεστε αυτές τις σελίδες σε κάθε επίσκεψή σας στο Διαδικτυακό Τόπο (Site). Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Διαδικτυακό Τόπο (Site), μετά τη μεταβολή ή τροποποίηση των Όρων Χρήσης, αυτό συνεπάγεται ότι συμφωνείτε με τους νέους όρους χρήσης.

Διαθεσιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που εκτίθενται στο Διαδικτυακό Τόπο (Site) ενδέχεται να μην διατίθενται στην περιοχή σας, ή και καθόλου. Η αναφορά σε αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες γίνεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και δεν συνεπάγεται ή εγγυάται ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αυτές θα διατίθενται στη συγκεκριμένη περιοχή ή οπουδήποτε αλλού. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της MV PROVISIONS στην περιοχή σας για τη διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών στην περιοχή σας.

Το σήμα

 

Το σήμα αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της MV PROVISIONS. 

Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο, παρά μόνο με τον τρόπο που καθορίζει το παρόν. Η παραβίαση αυτών των όρων μπορεί να συνιστά παραβίαση (ή παραβιάσεις) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των παροχέων περιεχομένου μας, και μπορεί να ζητηθεί από την MV PROVISIONS ή από τους παροχείς περιεχομένου να ληφθούν νομικά μέτρα για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων. 

Επιτρέπεται η προβολή και εκτύπωση του Περιεχομένου, καθώς και η διανομή των εγγράφων που προκύπτουν επ' αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτού του είδους τα έγγραφα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για λόγους πληροφόρησης και μη εμπορικής προσωπικής χρήσης ενώ θα πρέπει να γίνεται αναφορά στην MV PROVISIOVS κάθε φορά που χρησιμοποιούνται αυτά τα έγγραφα. Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή, η τροποποίηση, ή πώληση ή η εκπομπή οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται στην Τοποθεσία. Δελτία τύπου και άλλα έγγραφα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως "δημόσια", επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με το κοινό, με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται σ' αυτά η πηγή των πληροφοριών που περιέχουν. 

Εάν στείλετε μηνύματα ή υλικό στην Τοποθεσία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όλα αυτά τα μηνύματα αυτού του είδους –στο βαθμό που δε φέρουν διαφορετικό χαρακτηρισμό- θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικά και μη αποκλειστικά. Η MV PROVISIONS έχει το ελεύθερο να χρησιμοποιήσει, χωρίς καμία αποζημίωση προς εσάς, οποιεσδήποτε συλλήψεις, ιδέες, μεθόδους εκμάθησης ή τεχνικές που περιέχονται σε μηνύματα που στέλνετε στην Τοποθεσία για οποιοδήποτε λόγο. Ωστόσο, συμφωνείτε και κατανοείτε ότι δεν είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους ιδέες ή υλικό, καθώς και ότι δεν έχετε δικαίωμα να επιβάλλετε τέτοια χρήση.

Προστασία πληροφοριών

Οι πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω του Internet δεν είναι ποτέ απόρρητες και ασφαλείς. Αντιλαμβάνεσθε ότι μηνύματα ή πληροφορίες που στέλνετε στην Τοποθεσία μπορεί να διαβαστούν ή να υποκλαπούν από άλλους. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να δίνετε σε κανέναν τον κωδικό πρόσβασής σας (password). Ακόμη, σε περίπτωση που μοιράζεστε τον υπολογιστή σας με άλλα πρόσωπα, θα πρέπει να αποσυνδέεστε από την Τοποθεσία και να κλείνετε το παράθυρο του browser σας, όταν έχετε ολοκληρώσει την περιήγησή σας.

Online συμπεριφορά

Εάν διανείμετε περιεχόμενο ή προσθέσετε σχόλια, μας παρέχετε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε, να αντιγράψουμε, να διανείμουμε, να δημιουργήσουμε δευτερογενές υλικό και να δημοσιεύσουμε τέτοιου είδους περιεχόμενο, με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο επιλέξουμε. Επιπλέον, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη και υπαιτιότητα για όλες σας τις ενέργειες στην Τοποθεσία. Παρακάτω περιγράφονται ορισμένες, αλλά όχι όλες, παραβιάσεις που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την οριστική διακοπή της πρόσβασής σας στην Τοποθεσία:

  • 1. Δημοσίευση περιεχομένου, το οποίο είναι παράνομο, άσεμνο ή δυσφημιστικό.
  • 2. Παρενόχληση, απειλή, προσβολή ή παρεμπόδιση άλλου χρήστη, με οποιοδήποτε ανεπιθύμητο τρόπο.
  • 3. Μετάδοση ή διευκόλυνση διανομής περιεχομένου, το οποίο είναι συκοφαντικό, επιβλαβές, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό, φυλετικά ή εθνικά προσβλητικό, χυδαίο, πορνογραφικό, άσεμνο, συκοφαντικό ή απρεπές.
  • 4. Χρήση χυδαίας ή υβριστικής γλώσσας.
  • 5. Πλαστοπροσωπία. Δεν επιτρέπεται να πλαστοπροσωπήσετε άλλο χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
  • 6. Απόπειρα απόκτησης του κωδικού πρόσβασης άλλου χρήστη.
  • 7. Δημοσίευση διαφημιστικού υλικού ή υλικού προώθησης προϊόντων.
  • 8. Φόρτωση ιών ή άλλων επιβλαβών στοιχείων.
  • 9. Κατάλυση ή απόπειρα κατάλυσης της Τοποθεσίας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή, συμπεριλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει αυτά τα πρότυπα. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απρεπές υλικό που μπορεί να απαντήσετε, καθώς χρησιμοποιείτε την Τοποθεσία.

Αποζημίωση

Τόσο η MV PROVISIONS όσο και αυτοί που μας βοήθησαν να επινοήσουμε, να δημιουργήσουμε, να ολοκληρώσουμε και/ή να διατηρήσουμε την Τοποθεσία, δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν εξαιτίας της χρήσης της Τοποθεσίας. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται άμεσες, τυχαίες, επακόλουθες, έμμεσες ή ποινικές ζημιές καθώς και αμοιβές δικηγόρων που προκύπτουν από την πρόσβασή σας στην Τοποθεσία ή από τη χρήση της. Ως εκ τούτου, φέρετε την πλήρη ευθύνη για τις συνέπειες της χρήσης σας στην Τοποθεσία. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε νομικά και να καταστήσετε την MV PROVISIONS, τους παροχείς, τους εκδότες και τους κατόχους αδείας, και τα στελέχη (και που, στο σύνολό τους, ονομάζονται "Αποζημιούμενα Μέρη"), αθώους έναντι οποιωνδήποτε υπαιτιοτήτων, αξιώσεων και δαπανών - συμπεριλαμβανομένων και αμοιβών δικηγόρων -, οι οποίες βαρύνουν τα Αποζημιούμενα Μέρη σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση, η οποία μπορεί να εγερθεί εξ αιτίας δικής σας παραβίασης αυτών των Όρων Χρήσης, των προαναφερθεισών περιγραφών, των εγγυήσεων και των συμφωνιών. 

Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην Τοποθεσία. Ωστόσο, εξαιτίας της φύσης του συγκεκριμένου μέσου και των κινδύνων διακοπής ή κατάλυσης, η υπαιτιότητα εξαιρείται όπως εκτίθεται στη συνέχεια.

Γενικές διατάξεις

Αυτοί οι όροι και οι συνθήκες, καθώς και οποιοιδήποτε πρόσθετοι όροι που δημοσιεύονται στην Τοποθεσία, στο σύνολό τους συνιστούν την όλη συμφωνία μεταξύ της MV PROVISIONS και εσάς, σε ότι αφορά τη χρήση που κάνετε στην Τοποθεσία. Η παράλειψη της MV PROVISIONS να απαιτήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις διατάξεις που καθορίζονται στο παρόν, δε θίγει το πλήρες δικαίωμά της να απαιτήσει τέτοια εκτέλεση, οποιαδήποτε στιγμή, στο εξής. Επίσης, η αποποίηση της MV PROVISIONS από την παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης από τις καθοριζόμενες στο παρόν, δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αποποίηση της ίδιας της διάταξης. Κάθε αποποίηση από την MV PROVISIONS, πρέπει να είναι έγγραφη προκειμένου να ισχύει. Αυτοί οι όροι και διατάξεις θα πρέπει να διέπονται και να ερμηνεύονται βάσει των νόμων της Ελλάδος, ανεξάρτητα από την αντίθεσή τους με τα νομικά πρότυπα.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Εάν συναντήσετε προβλήματα με την Τοποθεσία, παρακαλούμε στείλτε e-mail στο info@mvprovisions.gr .