Προστασία προσωπικών στοιχείων

Προστασία προσωπικών στοιχείων

Στην MV PROVISIONS, κατανοούμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.mvprovisions.gr αποτελεί σοβαρό ζήτημα και γι' αυτό δεσμευόμαστε για την προστασία τους. Μπορείτε να επισκέπτεστε τις περισσότερες σελίδες του δικτυακού μας τόπου χωρίς να μας δώσετε κανένα προσωπικό σας στοιχείο. Ορισμένες φορές όμως, χρειαζόμαστε συγκεκριμένα στοιχεία, για να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε. Η ακόλουθη δήλωση εμπιστευτικότητας έχει σκοπό να βοηθά τους επισκέπτες να κατανοούν τον τύπο στοιχείων που συλλέγουμε από τις ιστοσελίδες μας και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε αυτά τα στοιχεία από τη στιγμή που μας τα εμπιστεύονται. 

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων και άλλων πληροφοριών χρήστη

H MV PROVISIONS θα συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα σε υποχρεωτική βάση, μόνο στις περιπτώσεις όπου θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει μία ή περισσότερες λειτουργίες ή ενέργειες που έχουν ζητηθεί από εσάς ή στις περιπτώσεις όπου θα χρειαστεί να αποκτήσετε πρόσβαση στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, η δε συλλογή προσωπικών δεδομένων θα διεξάγεται μόνο με έννομα και θεμιτά μέσα. Η εισαγωγή στην Τοποθεσία μας δεδομένων, τα οποία αφορούν τέτοιου είδους υποχρεωτικές πληροφορίες επισημαίνονται με το σύμβολο * ή με παρεμφερές σύμβολο. Η MV PROVISIONS ενδέχεται να ζητήσει πρόσθετες, μη υποχρεωτικές πληροφορίες από εσάς προκειμένου να βελτιώσει τη γνωριμία με τους πελάτες της ή με σκοπό τη διεξαγωγή άμεσου μάρκετινγκ. Σε τέτοιου είδους ερωτήσεις που αφορούν πρόσθετες πληροφορίες, είστε ελεύθερος να απαντήσετε κατά βούληση. 

Κατά τη συλλογή πληροφοριών ή πριν από αυτή, θα λάβουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι γνωρίζετε το φορέα της MV PROVISIONS, ο οποίος συλλέγει τα Προσωπικά Δεδομένα και τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους χρειαζόμαστε αυτά το προσωπικά δεδομένα. 

Για κάθε επισκέπτη στην Τοποθεσία, οι διακομιστές δικτύου της MV PROVISIONS αναγνωρίζουν αυτόματα και αποθηκεύουν πληροφορίες, οι οποίες συνήθως δεν θεωρούνται Προσωπικά Δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP (IP address) και το όνομα τομέα (domain name) του επισκέπτη. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες χρήστη για να κατανοήσουμε τον τρόπο διαμόρφωσης της επισκεψιμότητας της Σελίδας, για διάφορους λόγους, όπως είναι η βελτίωση της χρησιμότητάς τους. Ο υπολογιστής σας παρέχει αυτές τις πληροφορίες χρήστη αυτόματα, κάθε φορά που συνδέεστε, εκτός εάν έχετε ενεργοποιήσει την τεχνολογία εμπλοκής που διαθέτουν ορισμένοι browser. Όταν επισκέπτεστε την Τοποθεσία, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα επονομαζόμενα "cookies", τα οποία αποθηκεύουν συγκεκριμένες πληροφορίες χρήστη στον υπολογιστή σας και μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε την εμπειρία σας προκειμένου να ανταποκρίνεται καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, ή προκειμένου να διευκολύνουμε απλώς την είσοδό σας για τη χρήση των υπηρεσιών. Οι περισσότεροι browser σας δίνουν τη δυνατότητα να διαγράφετε cookies από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε την αποδοχή cookies ή να λαμβάνετε μια ειδοποίηση πριν από την αποθήκευση ενός cookie. Ωστόσο, εάν μπλοκάρετε ή διαγράψετε ορισμένα cookies, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να ανακτήσουμε τις ρυθμίσεις προτιμήσεων ή προσαρμογής που καθορίσατε προγενέστερα με αποτέλεσμα η ικανότητά μας να διαμορφώσουμε την προσωπική σας online εμπειρία να είναι περιορισμένη. Παρακαλούμε, ανατρέξτε στις οδηγίες του browser σας για να μάθετε περισσότερα για αυτές τις λειτουργίες.

Χρήση και αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Ο χειρισμός των Προσωπικών Δεδομένων που μας διατίθενται στην Τοποθεσία, θα πραγματοποιείται με αρμόζοντες και διακριτικούς τρόπους. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, θα χρησιμοποιούμε και θα αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά Δεδομένα με σκοπό την εκτέλεση των αιτηθέντων λειτουργιών ή ενεργειών, έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή για συγκεκριμένους σκοπούς που αναφέρονται ρητά στην αντίστοιχη περιοχή της Τοποθεσίας. Η MV PROVISIONS διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα χρήσης και γνωστοποίησης Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων. Επιπλέον, η MV PROVISIONS μπορεί να συνδυάσει τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε στην Τοποθεσία με άλλες πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουμε από εσάς ή από τρίτα πρόσωπα, προκειμένου να προσαρμόσει πιο αποτελεσματικά την Τοποθεσία, τις λειτουργίες, τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές προς εσάς.

Καταστροφή και ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση που τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε, δε μας χρειάζονται για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που εκτέθηκαν στην παραπάνω ενότητα "Χρήση και Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων", δεσμευόμαστε να πραγματοποιήσουμε τις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να καταστρέψουμε ή να καταργήσουμε την ταυτότητα των Προσωπικών Δεδομένων μετά την παρέλευση ενός εύλογου χρονικού διαστήματος. Εάν παράσχετε Προσωπικά Δεδομένα στην MV PROVISIONS, θα έχετε το δικαίωμα, με εύλογη προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση, να ζητήσετε έλεγχο, μεταβολή, τροποποίηση ή προσθήκη, ή διαγραφή τέτοιου είδους Προσωπικών Δεδομένων. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα, το οποίο υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία, να χρεώσουμε μια λογική αμοιβή για τον έλεγχο των Προσωπικών Δεδομένων σας που εμείς τηρούμε. Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αίτησης ελέγχου, μεταβολής, τροποποίησης ή διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων θα δίνονται στο σημείο της συλλογής πληροφοριών, και σε περίπτωση που δεν δίνονται στο σημείο της συλλογής, τέτοιες οδηγίες θα παρέχονται εφόσον το ζητήσετε.

Μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου εμπλέκεται οποιοσδήποτε από τους σκοπούς που εκτέθηκαν στην παραπάνω ενότητα "Χρήση και Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων", η MV PROVISIONS  δε θα μεταφέρει (για λόγους πέραν της δρομολόγησης) τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε στην Τοποθεσία, σε τρίτο πρόσωπο, παρά μόνον (α) με τη συγκατάθεσή σας, (β) εάν χρειαστεί, βάσει νομικής διάταξης ή δικαστικής εντολής, (γ) σε πρόσωπα ή εταιρείες, με τα οποία η MV PROVISIONS έχει συνάψει συμβάσεις για τη διεκπεραίωση των εσωτερικών ελέγχων της Τοποθεσίας ή των επιχειρηματικών μας εργασιών, ή (δ) εφόσον πιστεύουμε, εύλογα, ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε νόμο, δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ποιότητα

Δεσμευόμαστε να λάβουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Ωστόσο, είστε υποχρεωμένος να παρέχετε μόνο Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα κατά το χρόνο της συλλογής. Σε περίπτωση που, σε κάποια μεταγενέστερη χρονική στιγμή, τεκμηριώσετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που τηρούμε δεν είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα, θα λάβουμε εύλογα μέτρα -με δική σας έγγραφη ειδοποίηση- ώστε να διορθώσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα.

Ασφάλεια

Παρά το γεγονός ότι η MV PROVISIONS δε μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν είναι δυνατόν να σημειωθεί -σε καμία περίπτωση- μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μπορείτε να είστε βέβαιος ότι η MV PROVISIONS λαμβάνει σημαντική μέριμνα για τη διατήρηση της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων σας και για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σ' αυτά, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη τεχνολογία και ακολουθώντας τις δέουσες εσωτερικές διαδικασίες.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Εάν τυχόν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με Προσωπικά Δεδομένα που τηρούμε ή σχετικά με την πολιτική που ακολουθούμε επ' αυτού, παρακαλούμε στείλτε e-mail στο info@mvprovisions.gr .