Νομικές πληροφορίες

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την τοποθεσία μας. Προτού χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία μας, διαβάστε προσεκτικά τα κείμενα που αφορούν τους όρους χρήσης και την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε ως χρήστης της τοποθεσίας.